Vraag

Op sommige vragen die aan ons gesteld worden hebben we niet direct een antwoord. Eén van die vragen gaat over de prijzen die afgegeven moeten worden over verschillende (veil)locaties met een bijbehorende bestelhoeveelheid.  Zo zijn veel kwekers best bereid om één tray aftuin te leveren maar als diezelfde tray afgeleverd moet worden in Herongen dan zou er een andere prijs tegenover moeten staan. Dit probleem wordt voor het grootste deel veroorzaakt omdat het in de sector gebruikelijk is om prijzen inclusief transport op te geven.


De mooise manier om dit probleem op te lossen is om de transport los te berekenen van de plantprijzen. Dit concept wordt wereldwijd toegepast bij tal van webshops en zakelijke transacties.  Omdat de prijs inclusief transport zo diep geworteld zit in de sector is deze manier van transport verrekenen niet eenvoudig om dit voor alle kopers door te voeren. De enige manier om alsnog de transportkosten vergoed te krijgen is deze in de prijs te stoppen.

Prijzen invoeren per locatie

Weeklijsten (of klantspecifiek aanbod)

Het probleem van de transportkosten geeft bij de weeklijsten een minder groot probleem. De prijzen die een kweker ingeeft bij de weeklijst houden rekening met de hoeveelheid en het bestelgedrag van een koper. Maakt een kweker toch meer of minder kosten voor de specifieke koper dan kan hij zijn prijzen voor de volgende week herzien. Voor het ingeven van de prijzen verwachten we dat de koper en de kweker al (geregeld) contact hebben of zelfs als zaken doen waardoor ze elkaars werkwijze kennen.

 

 

Voorbeeld aanbodscherm

Oplossing

De oplossing die FloraXchange wil bieden (voor het algemene aanbod)  is  een oplossing op basis van een calculatie.  Allereerst specificeert u bij uw afleverlocaties het bedrag dat u in rekening brengt om een kar naar die specifieke locatie te (laten) brengen.  Vervolgens geeft u binnen FloraXchange bij een aanbieding  uitsluitend een basis prijs in. Deze prijs is de prijs exclusief fust en exlusief transport.  Ook vinkt u zelf aan welke bestelgrootte u accepteert (volle karren, volle lagen of fusten). FloraXchange laat vervolgens direct zien welke bedragen er gerekend worden bij de specifieke bestelhoeveelheid op de gewenste afleverlocatie. Deze prijzen zijn puur een calculatie en zijn niet aanpasbaar!

Of u gebruik wilt maken van deze oplossing blijft een vrije keuze. U kunt nog steeds zelf prijzen per bestelgrootte ingeven, en verschillende aanbodsregels maken voor de verschillende veilingen. Door het toepassen van de calculatie denken wij een mooie tussenstap te kunnen aanbieden die alvast een stap de goede richting is van het correct doorbelasten van transportkosten.